Mariusz Kawalec. PROGRAM. GWARANTUJE ulgi w podatkach od 2025 roku

Poniżej film w którym omawiam mój program.

SZANOWNI PAŃSTWO,

GWARANTUJĘ, że gdy powierzą mi Państwo funkcję Wójta, to od 2025 roku wprowadzę ulgi w podatkach. Ulgi od budynków mieszkalnych do 160m2 i ulgi od budynków pozostałych (garaży) do 40m2. Przykładowo za dom 200m2 zapłacimy, tylko za 40m2, analogicznie z garażami. Wpływ do budżetu z tytułu tych zwolnień może zmniejszyć się o ponad 1 mln zł, ale przy budżecie wynoszącym ponad 90 mln zł, jest to realne. Ulgi obejmą osoby zameldowane, bo od nich otrzymujemy wpływy z podatku PIT. Dlatego osoby niezameldowane będę w różny sposób zachęcał do zameldowania się. Ponadto wiem, na czym stratę spowodowaną ulgami odrobić. Jestem przekonany, że zniweluję ją swoimi działaniami. Takie ulgi od budynków mieszkalnych są stosowane od lat w gminach ościennych. W kolejnych latach musimy zadbać o przedsiębiorców, bo to też dla mnie bardzo ważny temat.

JAKO GMINA WIEJSKA mamy ważny do rozwiązania problem podatków od budynków
po rolniczych. Mieszkańcy przepisują grunty rolne na dzieci i tym samym przestają być rolnikami.
Powstaje problem z budynkami pozostałymi po gospodarstwie. Mieszkańcy muszą je burzyć, albo płacić wysoki podatek. Tu proponuję zwolnienia za takie budynki. W tym przypadku straty dla budżetu nie ma, bo przed podziałem gospodarstwa, też były one zwolnione z opłat, jako budynki rolnicze.

Propozycje ulg, to moja odpowiedź na działania obecnego Wójta i większości radnych.
W kończącej się kadencji cztery razy podnoszone były podatki. Znacznie wzrosły również opłaty za wodę i ścieki. Przygotowane i wprowadzone do projektu budżetu na 2024 rok, były też podwyżki za odbiór odpadów o około 20%. Ostatecznie przed wyborami Pan Wójt się z tego wycofał. Jestem przekonany, że po wyborach temat powróci. Widząc funkcjonowanie naszej gminy uważam, że należy wiele rzeczy zracjonalizować, tak aby nie przenosić zbyt wysokich kosztów funkcjonowania na mieszkańców.

BĘDĘ DĄŻYŁ, aby gmina była tak zorganizowana, żeby nie generowała zbędnych kosztów, a lokalne podatki i opłaty były jak najniższe. Mieszkańcy naszej gminy muszą czuć się doceniani, a nie traktowani, jak „chodzące portfele”, do których zawsze można sięgać.

INWESTYCJE. Nie znamy wielkości środków zewnętrznych, ani tego co nas czeka
w najbliższym czasie, więc dlatego uczciwie, nikt nie jest w stanie określić realnego programu na nadchodzącą kadencję. Jako osoba, która dotrzymuje danego słowa nie będę składał pustych chwytliwych obietnic wyborczych, których mogę nie zrealizować. Określę więc tylko kierunki, na czym będzie się koncentrowała gmina, gdy powierzą mi Państwo funkcję Wójta.

Uruchomienie terenów przemysłowych w sposób nie stwarzający zagrożenia dla mieszkańców.
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
– mamy przemakające wały w Podleszanach, niedomknięty system obwałowania w Goleszowie i trzeba podjąć starania z pozycji Wójta o naprawę wałów i domknięcie obwałowania.
Poprawa stanu melioracji na terenie całej gminy.
Kontynuacja budowy kanalizacji.
Usprawnienie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej celem obniżenia cen za wodę i ścieki.
Analiza i ewentualna budowa oczyszczalni ścieków w celu obniżenia kosztów za odbiór ścieków.
Budowa trzeciego mostu i obwodnicy od strony Przecławia – tu musi być nasza inicjatywa i wsparcie dla powiatu i województwa.
Budowa drogi rowerowej przy obwodnicy DW984 od Piątkowca do Chorzelowa i drogi serwisowej (Rzędzianowice i Wola Mielecka) – tu musi być nasza inicjatywa i wsparcie dla województwa.
Poprawa bezpieczeństwa na obwodnicy w Trześni.
Termomodernizacja szkół.
Budowa żłobków.
Wykonywanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych.
Przejmowanie przez gminę dróg, przy których jest zabudowa.
Budowa brakujących chodników.
Budowa dróg rowerowych na terenie całej gminy.
Poprawa jakości dróg dojazdowych do pól.
Budowa infrastruktury oświetleniowej.
Organizacja Klubów Seniora na terenie gminy – w Woli Mieleckiej, jako sołtys już taki Klub zorganizowałem.

Szanowni Państwo, wymienione ulgi podatkowe, to nie wyborcze obietnice, jak to często bywa, ale odciążenie, które rzeczywiście wprowadzę. Moja dotychczasowa historia w Radzie Gminy Mielec pokazuje, że zawsze byłem przeciwny podwyżkom podatków. Z pozycji Wójta, będę mógł pójść jeszcze dalej i wprowadzić wspomniane ulgi. Państwo obciążani coraz to większymi kosztami życia, dostaną bezpośrednie wsparcie, bo te pieniądze zostaną w Waszych portfelach.

Mariusz Kawalec

gwarantuje ulgi
baner 1000

KWW – Mariusza Kawalca