Czesław Tabor – okręg Rzędzianowice od nr 261 do końca

Przedstawiam i polecam Państwu kandydata do Rady Gminy Mielec. Czesław Tabor jest kandydatem w okręgu Rzędzianowice od nr 261 do końca Rzędzianowic.
Mariusz Kawalec


Mam 54 lata. Jestem absolwentem dziennego pięcioletniego Technikum Mechanicznego przy ZST Mielec.
Miałem zaszczyt odbywać służbę wojskową w najlepszej jednostce wojskowej w Polsce – Lubliniec.
Od blisko 35 lat pracuję w jednej z mieleckich firm.
Dzięki poparciu koleżanek i kolegów z pracy pełniłem funkcję członka rady nadzorczej oraz przez blisko 20 lat byłem SIP (Społecznym Inspektorem Pracy).
W wolnych chwilach uzupełniam drzewo genealogiczne swojej rodziny (ponad 500 członków rodziny i szybko rośnie), w wąskim zakresie pasjonuje się elektroniką, a także historią Rzędzianowic, jej najstarszej części Dutowa, a także innych części tej spokojnej miejscowości.
Od kilku lat interesuję się sprawami naszego samorządu i mam swoje przemyślenia, które chciałbym wprowadzić w życie.
Po ewentualnym wyborze na radnego mojej miejscowości priorytetami w pracy będzie nacisk na pomoc dla jednostki OSP Rzędzianowice 2 (Dutów) w pozyskaniu nowego samochodu do szeroko rozumianych działań bojowych.
Będę starał się wymóc od nowo wybranej władzy w gminie, aby w większym stopniu zaangażowała się w pomoc dla organizacji działających w całej wsi, będę popierał działania aktywizujące społeczność lokalną.
Innym celem działania będzie monitowanie właścicieli dróg prowadzących przez Rzędzianowice w celu poprawy jakości nawierzchni oraz chodników prowadzących wzdłuż tych dróg.
Jednocześnie będę popierał wszystkie sensowne i prorozwojowe decyzje nowych władz gminy, które prowadzić będą do równomiernego rozwoju wszystkich miejscowości w Naszej gminie.

Z poważaniem
Czesław Tabor
kandydat na radnego Rady Gminy Mielec
z KWW – Mariusza Kawalca

202403 czeslaw tabor

KWW – Mariusza Kawalca